Quáng cáo tại Brandsvietnam

Quáng cáo tại Brandsvietnam

Tại trang www.brandsvietnam.com

Có chiết khấu ưu đãi dành cho Đối tác về nội dung, các Khách hàng đặt theo Quý hoặc theo Chuyên mục. Vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

BẢNG GIÁ AD TOP
# Vị trí Xuất hiện Giá tháng
1 Trang chủ Trang chủ 6,000,000 vnđ
2 Tin Brands Trang Chuyên mục và tất cả Trang chi tiết thuộc Chuyên mục đó 3,000,000 vnđ
3 Tin Agency Trang Chuyên mục và tất cả Trang chi tiết thuộc Chuyên mục đó 3,000,000 vnđ
4 Chiến lược Trang Chuyên mục và tất cả Trang chi tiết thuộc Chuyên mục đó 3,000,000 vnđ
5 Thị trường Trang Chuyên mục và tất cả Trang chi tiết thuộc Chuyên mục đó 2,000,000 vnđ
6 Quan điểm Trang Chuyên mục và tất cả Trang chi tiết thuộc Chuyên mục đó 2,000,000 vnđ
7 Kiến thức Trang Chuyên mục và tất cả Trang chi tiết thuộc Chuyên mục đó 2,000,000 vnđ
8 Thư viện Trang Thư viện và tất cả trang Chi tiết Thư viện 2,000,000 vnđ
9 Cười & Ngẫm Trang Cười & Ngẫm và tất cả trang Chi tiết Cười & Ngẫm 1,000,000 vnđ
10 Videos Trang Videos và tất cả trang Chi tiết Videos 1,000,000 vnđ
11 Trending + Search Trang chủ đề nổi bật và Tìm kiếm 1,000,000 vnđNhật xét Facebook

TOP